Wijzig mij

Forumbeheerder, hieronder vind je een voorbeeldsjabloon voor een privacybeleid dat je kunt aanpassen aan de behoeften van je site.

Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op het gebruik van het internetforum op https://community.smarthomefans.nl, maar kunnen dat op een dag wel zijn. In dat geval moet je, om het forum te kunnen gebruiken, akkoord gaan met deze voorwaarden met Bright Idiots BV, het bedrijf dat het forum beheert.

Het bedrijf kan andere producten en diensten aanbieden, onder andere voorwaarden. Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik van het forum.

Ga naar:

Belangrijke termen

Deze voorwaarden bevatten een aantal belangrijke bepalingen die van invloed zijn op je rechten en verantwoordelijkheden, zoals de disclaimers in Disclaimers, beperkingen van de aansprakelijkheid van het bedrijf jegens jou in Beperkingen van de aansprakelijkheid, je instemming om het bedrijf te dekken voor schade veroorzaakt door jouw misbruik van het forum in Verantwoordelijkheid voor je gebruik en je instemming om geschillen te arbitreren in Geschillen.

Je toestemming om het forum te gebruiken

Het bedrijf geeft je toestemming om het forum te gebruiken onder deze voorwaarden. Iedereen moet akkoord gaan met deze voorwaarden om het forum te kunnen gebruiken.

Voorwaarden voor gebruik van het forum

Je toestemming om het forum te gebruiken is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

 1. Je moet minimaal dertien jaar oud zijn.

 2. Je mag het forum niet meer gebruiken als het bedrijf rechtstreeks contact met je opneemt om te zeggen dat dat niet meer mag.

 3. Je moet het forum gebruiken in overeenstemming met Aanvaardbaar gebruik en Contentnormen.

Aanvaardbaar gebruik

 1. Je mag de wet niet overtreden via het forum.

 2. Je mag het account van een ander op het forum niet gebruiken of proberen te gebruiken zonder diens specifieke toestemming.

 3. Je mag geen gebruikersnamen of andere unieke identificaties op het forum kopen, verkopen of anderszins verhandelen.

 4. Je mag geen advertenties, kettingbrieven of andere verzoeken sturen via het forum, of het forum gebruiken om adressen of andere persoonsgegevens te verzamelen voor commerciële mailinglijsten of databases.

 5. Je mag de toegang tot het forum niet automatiseren, of het forum monitoren, zoals met een webcrawler, browser plug-in of add-on of ander computerprogramma’s die geen webbrowser zijn. Je kunt het forum crawlen om het te indexeren voor een openbare zoekmachine, als je die beheert.

 6. Je mag het forum niet gebruiken om e-mail te sturen naar distributielijsten, nieuwsgroepen of groeps-e-mailaliassen.

 7. Je mag niet ten onrechte suggereren dat je verbonden bent aan of onderschreven wordt door het bedrijf.

 8. Je mag op andere webpagina’s geen hyperlink plaatsen naar afbeeldingen of andere niet-hypertekstuele content op het forum.

 9. Je mag geen aanduidingen van eigendomsrechten verwijderen uit materialen die je van het forum downloadt.

 10. Je mag delen van het forum niet op andere websites weergeven met ‘